L8620 รองเท้าผู้หญิงสวม

Original price was: 395.00 บาท.Current price is: 300.00 บาท.

ใช้การวัดขนาดเท้าคุณและตารางด้านล่างเพื่อระบบไซส์รองเท้าของคุณ โดยวัดความยาวจากส้นเท้าถึงปลายเท้า

วิธีวัดไซส์รองเท้า

  1. วางเท้าลงบนกระดาษ
  2. วัดระยะจากปลายนิ้วโป้ง จุดที่ 1 จนถึง ส้นเท้า จุดที่ 2
  3. นำความยาว (เซนติเมตร)ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตารางไซส์รองเท้า 
L8620 รองเท้าผู้หญิงสวม
Original price was: 395.00 บาท.Current price is: 300.00 บาท. Select options