การสมัครงาน

พนักงานแนะนำสินค้า ( PC )
พนักงานตัดขอบ
ช่างเย็บรองเท้า
เจ้าหน้าที่บัญชี
พนักงานขับรถ/พนักงานติดรถ
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
คนสวน/พ่อบ้าน
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงาน QA/QC
พนักงานแนะนำสินค้า ( PC )

พนักงานแนะนำสินค้า ( PC )

สาขา Robinson ศรีนครินทร์

สาขา Robinson มหาชัย

สาขา Robinson สุพรรณบุรี    

สาขา Central อีสต์วิลล์ 

     คุณสมบัติ       

 – ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป  

 – วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป (มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน)              

 – มีใจรักในงานบริการ และการขาย

 – มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

 – ขยัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 – มีประสบการณ์ด้านการขาย พิจารณาเป็นพิเศษ 

     สวัสดีการ   

 – ค่าคอมมิชชั่น      

 – ประกันสังคม

 – ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร  

 – วันหยุด วันลา และวันพักร้อน

 – ชุดยูนิฟอร์ม

    เงินเดือน    

 – กะรันตีรายได้ 450/วัน เติบโตตามยอดขาย

พนักงานตัดขอบ

พนักงานตัดขอบ ( 4 อัตรา )

      คุณสมบัติ

 – เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ (อ่านออก เขียนได้)

 – มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

 – สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 – หากมีความรู้เรื่องรองเท้า และสามารถใช้เครื่องจักรได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     เงินเดือน

 – ตามโครงสร้างบริษัท

     เงินเดือน

 – ตามโครงสร้างบริษัท

ช่างเย็บรองเท้า

ช่างเย็บรองเท้า ( 4 ตำแหน่ง )

     คุณสมบัติ

 – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่จำกัดวุฒิภาวะการศึกษา (อ่านออก เขียนได้)   

 – มีความสามารถใช้จักรเย็บผ้าเป็นอย่างดี 

 – มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว                                                   

 – สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     เงินเดือน

 – ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี ( 1 ตำแหน่ง )

     คุณสมบัติ

 – เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

 – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี

 – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

 – ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

 – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 – หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     เงินเดือน

 – 15,000 – 16,000

     รายละเอียดงาน

 – ดูแลตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 – คีย์รายการจ่ายในระบบบัญชี

 – เช็คสต๊อกสินค้าประจำปี

 – จัดทำหนังสือรับรองบริษัท ณ ที่จ่าย เพื่อทำการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

 – ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 – งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

พนักงานขับรถ/พนักงานติดรถ

พนักงานขับรถ/พนักงานติดรถ     ( 4 ตำแหน่ง )

     คุณสมบัติ

 – เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

 – วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับเกียร์ธรรมดา)

 – รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล เป็นอย่างดี

 – สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     เงินเดือน

 – ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

( 1 ตำแหน่ง )

     คุณสมบัติ

 – เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

 – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 –  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการประสานงานและกับบุคคลอื่น

 – มีภาวะเป็นผู้นำสามารถทนต่อภาวะแรงกดดันได้ดี

 – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 – หากมีประสบการณ์ด้านการงานแผน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     เงินเดือน

 – 13,000 – 15,000

     รายละเอียดงาน

 – ดำเนินการงานแผนการผลิต การใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 – ควบคุม วางแผนการผลิต และแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการขาย

 – ทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี

 – ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย เพื่อวางการผลิต

 – วิเคราะห์แก้ปัญหา และพัฒนาระบบงานส่วนงานวางแผนการผลิต

คนสวน/พ่อบ้าน

คนสวน/พ่อบ้าน ( 1 ตำแหน่ง )

     คุณสมบัติ

 – เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 – มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

 – มีใจรักงานบริการ

 – มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ตรงต่อเวลา

 – ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ (มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

     เงินเดือน

 – ตามโครงสร้างบริษัท

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต ( จำนวนมาก )

     คุณสมบัติ

 – อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ (อ่านออก เขียนได้)

 – มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

 – สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ

 – หากมีความรู้เรื่องรองเท้า และสามารถใช้จักรเย็บผ้าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     เงินเดือน

 – ตามโครงสร้างบริษัท

พนักงาน QA/QC

พนักงาน QA/QC ( 4 ตำแหน่ง )

     คุณสมบัติ

 – อายุ 23 – 45 ปี ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ (อ่านออก เขียนได้)

 – มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน

 –  สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

 – หากมีความรู้เรื่องรองเท้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 – สามารถเริ่มงานได้ทันที


ติดต่อสมัครงาน