กิจกรรม

กิจกรรมฉลองบริษัท สมาร์ทเทค อินดัสตรี่ จำกัด ครบรอบ18ปี

และฉลองวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานบริษัทฯ

กิจกรรมประจำสัปดาห์

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาปี 2563